**Кая**
Sayaka Sasaki, Hyadain - Hyadain no Kakakata Kataomoi-C


Название: Sayaka Sasaki, Hyadain - Hyadain no Kakakata Kataomoi-C
Дата: 2011
Стиль: pop, rock
Язык: Japanese

01 - Hyadain no Kakakata Kataomoi-C
02 - Hyadaruko no Kakakata Kataomoi-F
03 - Choose me feat. Sasaki Sayaka
04 - Hyadaruko no Kakakata Kataomoi-F (without Hyadaruko)
05 - Hyadain no Kakakata Kataomoi-C (without Hyadain)
06 - Hyadain no Kakakata Kataomoi-C (off vocal)
07 - Choose me feat. Sasaki Sayaka (off vocal)

Скачать

@темы: Japanese music, Hyadain, Sayaka Sasaki, pop, rock